Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2018

Programma 2 Bereikbaarheid

2.1.3

VRA/ HOV Amstelveen-Uithoorn

€ 1.893.681

2.3.2

Gemeente Haarlem/ Herinrichting Houtplein

€ 3.700.000

2.2.1

Gemeente Hilversum/ Fietsenkelder station Hilversum

€ 2.750.000

2.2.1

Gemeente Hilversum/ Kleine spoorbomen Hilversum

€ 1.000.000

2.2.1

Gemeente Gooisemeren/ Inpassing nieuwe westelijke entree station Naarden Bussum

€ 250.000

2.2.1

Gemeente Gooisemeren/ Transformatielocatie fietsenstalling/voormalige garage Albrechtlaan Bussum

€ 2.750.000

2.2.1

Gemeente Gooisemeren/ Aanpassen Stationsweg Bussum

€ 280.000

2.2.1

Gemeente Gooisemeren/ Uitbreiding fietsparkeervorrziening station Bussum Zuid

€ 75.000

2.2.1

Gemeente Gooisemeren/ Aanpassen wegvakken overweg omeniuslaan/Zwarteweg Naarden-Bussum

€ 80.000

2.2.1

Gewest Gooi en Vecht/ Creeren van nieuwe regionalesnelfietsroutes

€ 375.000

2.2.1

Gemeente Aalsmeer/ Ongestoord Logistieke verbinding

€ 10.550.000

2.1.2

Gemeente Alkmaar/ Kogendijk/N9

€ 1.500.000

2.1.2

Gemeente Alkmaar/ Bergerweg

€ 1.000.000

2.1.2

Gemeente Alkmaar/ Koelmalaan/Willem de Zwijgerlaan

€ 1.000.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2018

Programma 3 Water

3.1.2

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Prins Hendrikdijk

€ 705.946

3.1.2

Gemeente Texel: Fietspad Prins Hendrikdijk

€ 357.837

3.2.1

Gemeente Waterland: vooronderzoek naar officiële zwemplek Marken

€ 11.000

3.2.1

Gemeente Drechterland: vooronderzoek naar 2 officiële zwemplekken IJsselmeerkust

€ 22.000

3.2.1

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, aanleg golfbrekers in de Amstel

€ 250.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2018

Programma 4 Milieu

4.1.2

InVesta / Infrastructuur en voorzieningen InVesta

€ 960.000

4.1.2

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

€ 137.850

4.1.2

Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland

€ 18.742

4.1.2

Milieudienst IJmond

€ 125.000

4.1.2

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

€ 281.933

4.1.2

Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek

€ 60.450

4.2.1

NEMIS

€ 50.000

4.1.1

Milieufederatie NH/sterren dichterbij

€ 36.400

4.1.2

ECN/Biomassateelt op zee

€ 300.000

4.1.2

Groen Gas Noord-Holland BV/Milena-Olga-Esme

€ 500.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2018

Programma 5 Ruimte

5.1.2

Gemeente Haarlemmermeer / Groene- en recreatieve verbindingen

€ 4.500.000

5.1.2

Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio /
Tweede Tranche Leefbaarheidsfonds Schipholregio

€ 2.500.000

5.1.2

Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS)

€ 112.500

5.1.2

Vervolg Nieuw West Airport Express

€ 200.000

5.3.1.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

€ 1.518.286

5.3.3.

Clusius College/Green Campus

€ 130.000

5.3.3.

Regio College/Crossover Agenda

€ 130.000

5.3.3.

Hilversumse Media Campus/Integrale provinciale communicatie

€ 45.000

5.3.3.

Horizon College/Dudok Huis (van de toekomst), Duurzaam bouwen

€ 90.000

5.3.3.

Horizon College/Zorgtechniek in de wijk, als gekoppeld aan Dudok Huis

€ 65.000

5.3.3.

Clusius College/Green Campus (Powerhouse MBO-WO)

€ 130.000

5.3.3.

Regio College/Crossover Agenda (VMBO)

€ 130.000

5.3.3.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord/Talentprogramma

€ 65.000

5.3.3.

ROC de Kop - Horizoncollege/Samenwerking instroom technisch VMBO-MBO

€ 150.000

5.3.4.

Greenport Noord-Holland Noord/programmabureau

€ 165.000

5.3.4.

Greenport Noord-Holland Noord/uitvoeringsprogramma

€ 100.000

5.3.4.

Greenport Aalsmeer/programmabureau

€ 150.000

5.3.4.

Greenport Aalsmeer/uitvoeringsprogramma

€ 100.000

5.3.4.

Kennis Centrum Plantenstoffen/Biobased Greenports

€ 50.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2018

Programma 6 Groen

6.1.1

Regio Gooi- en Vechtstreek / Groene Uitweg, Recreatiemakelaar Gooi en Vechtstreek

€ 31.212

6.1.2

volgt / Ecologische verbindingen en faunapassages (GV 53)

€ 60.000

6.1.2

volgt / GU Horstermeerpolder (GV 19)

€ 1.100.000

6.1.2

volgt / Groen As Bovenlanden (KL 30)

€ 400.000

6.1.2

volgt / Polder Waard Nieuwland (NHN 23)

€ 225.000

6.2.1

Natuurmonumenten / Groene Uitweg, Fort Abcoude en omgeving

€ 290.000

6.2.3

Landschap Noord-Holland1

€ 762.800

6.2.2

Faunabeheereenheid1 / Reguliere taken

€ 500.000

6.2.2

Faunabeheereenheid / Maatregelen uitvoering ganzenbeheer

€ 500.000

6.2.3

Goois Natuurreservaat1

€ 623.020

6.3.2

Nationaal Park Zuid Kennemerland1

€ 121.789

6.3.2

Nationaal Park Duinen van Texel1

€ 136.211

6.3.1

Landschap Noord-Holland / Uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'

€ 608.000

1 Deze organisatie ontvangt een boekjaarsubsidie.

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2018

Programma 7 Cultuur en Welzijn

7.1.1.

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland

€ 60.000

7.1.1.

Sportservice

€ 120.000

7.4.1.

Plein C

€ 250.000

7.4.1.

Probiblio

€ 2.384.240

7.5.1.

Stichting NMF/Steunpunt M&A

€ 202.000

7.5.1.

Mooi Noord-Holland/Steunpunt M&A

€ 258.000

7.5.2.

Molenfederatie

€ 15.000

7.5.2.

Vestingmuseum Naarden/Gele loods, restauratie en infopunt Vesting Naarden en NHW

€ 330.000

7.5.2.

Waternet/Fort Spion

€ 300.000

7.5.2.

Recreatieschap Spaarnwoude/Restauratie Fort bij Liebrug

€ 800.000

7.5.2.

Gemeente Haarlemmermeer/Restauratie Fort bij Aalsmeer

€ 400.000

7.5.2.

Stichting Liniebreed Ondernemen/publiekscommunicatie Stelling van Amsterdam

€ 64.000

7.5.2.

Landschap Noord-Holland/Fort bij Veldhuis: restauratie kruitmagazijn en genieloods

€ 300.000

7.5.2.

Landschap Noord-Holland/Restauratie Fort Zuidwijkermeer

€ 305.000

7.5.2.

Monumentenwacht Noord-Holland

€ 112.000

7.5.2.

ROP Midden-West

€ 17.000

7.5.2.

Stichting Oneindig Noord-Holland

€ 200.000