Doelenboom

Beleidsdoel 4.1

Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 4.2

Beperken energiebehoefte, maximaliseren gebruik van duurzame energie en efficiënt gebruik fossiele energie en grondstoffen

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen