Doelenboom

Beleidsdoel 2.2

Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 2.3

Openbaar vervoer waarborgen

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen