Doelenboom

Beleidsdoel 1.2

Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 1.3

Het provinciaal bestuur representeren

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen