Doelenboom

Beleidsdoel 8.1

Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 8.2

Overhead

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 8.3

Overige subproducten

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen