Doelenboom

Beleidsdoel 7.1

Welzijn faciliteren en stimuleren

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 7.2

Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 7.4

Herbestemmen van gebouwd incourant erfgoed

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen