Provinciale Staten

Provinciale staten tellen 55 leden, verdeeld over 11 fracties. De zetelverdeling is als volgt:
VVD 11
D66 10
PvdA 7
SP 6
PVV 6
CDA 5
Groenlinks 4
Partij voor de Dieren 3
Christen Unie-SGP 1
Ouderenpartij N-H 1
50PLUS 1

Provinciale Staten leden

Voor informatie over de leden van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland kunt zich wenden tot de provinciale website; klik hier.

Gedeputeerde Staten

Voor informatie over de leden van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland kunt zich wenden tot de provinciale website; klik hier.

De directie

Renée Bergkamp Algemeen directeur/ Provinciesecretaris
Onno Beljaars Directeur Concernzaken
Herman Schartman Directeur Beleid
Chris de Vries Directeur Beheer en Uitvoering