Begroting in één oogopslag

Bedragen x 1.000

Begroot € 393.027

Begroot € 29.650

€ 93

€ 23.859

€ 10.640

€ 195.377

€ 835

€ 5.497

€ 2.980

€ 24.647

€ 13.414

€ 52.444

€ 1.658

€ 73.415

€ 30

€ 17.788