Beeld Begroting

Pagina

Omschrijving beeld

Fotograaf

Home/ Startpagina

Zeedijk

Merlin Daleman

Programmabegroting 2018

Inleiding

Zuidas

Bas Beentjes

Leeswijzer

Lezende man

Bas Beentjes

Programma's

Openbaar bestuur

GS

Bas Beentjes

Bereikbaarheid

Trein en bus

Bas Beentjes

Water

Camperduin - kust

Mark Eker

Milieu

Avondlucht

Bas Beentjes

Ruimte

Woningbouw

Bas Beentjes

Groen

Kikker

Ruud Kartstens

Cultuur en Welzijn

Muiderslot

Hanno Lans Dronefotografie

Financiën

Winkelend publiek

Bas Beentjes

Paragrafen

Inleiding

Molens

Annoesjka Brohm

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Schip in sluis IJmuiden

Merlin Daleman

Onderhoud kapitaalgoederen

Monumenten in Wormer

Ingrid Kooiker

Financiering

Geld

Bas Beentjes

Bedrijfsvoering

Dreef

Bas Beentjes

Verbonden partijen

Bouw

Bas Beentjes

Grondbeleid

Middenbeemster

Annoesjka Brohm

Provinciale heffingen

Ringweg Alkmaar

Bas Beentjes

Financiële begroting

Meerjarenraming

Meerjarenraming 2018-2021

Dreefgebouw bij nacht

Ruud Karstens

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Bouwgrond met bouwvakkers

Bas Beentjes

Verklaring van aanmerkelijke verschillen

Zwaan

Bas Beentjes

Structureel en reëel evenwicht

Bouwvakker op hoge steiger

Bas Beentjes

EMU-saldo

Vrouwen in koffietentje

Bas Beentjes

Uiteenzetting van de financiële positie

Opbouw van het begrotingssaldo

Boeren

Bas Beentjes

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Houtplein

Bas Beentjes

Investeringen

Station Hoofddorp

Bas Beentjes

Activa

Amsterdamse Waterleidingduinen

Jelle van de Kamp

Kapitaallasten

Ring Alkmaar

Bas Beentjes

Financiering

Vrouw voor computerscherm

Bas Beentjes

Stand en mutaties van reserves

Karren met witte kool

Bas Beentjes

Stand en mutaties van de voorzieningen

Bouwvakkers in de stad

Bas Beentjes

Overige financiële overzichten

Langlopende leningen

IJmuiden

Martijn Beekman

Investeringskredieten

Transport door natuur

Dirk Jan van Dijk

Staat van gewaarborgde leningen

Molentje in weiland

Bas Beentjes

Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

Wolkenlucht met meertje

Kenneth Stamp

Bijlagen

Bestuur en directie

Paviljoen Welgelegen

Kees Groenenboom

Noord-Holland in feiten en cijfers

Fietsers en auto's

Bas Beentjes

Waar zijn wij te bereiken

Dreefgebouw

Bas Beentjes

Lijst met gemeenten

N242

Merlin Daleman

Bronvermelding

Bloemenveld

Merlin Daleman