Onderstaand treft u een overzicht van de boekwaarden per 31-12-2016 van de in de paragrafen beschreven gronden

Perceel

Boekwaarde per 31-12-2016

Verplichtingen uit aan en verkopen per 31-12-2016

Saldo oppervlakte

1. Bloemendalerpolder

€ 4.963.262,00

€ 0

777146

2. Gebied Crailo *

€ 33.193.494,23

€ 0

440376

3. Percelen Jaagweg

€ 13.100.000,00

€ 0

1122735

4. R.h.b. Anna Paulowna

€ 2.011.000,00

€ 0

165988

5. Nieuw-Vennep

€ -

€ 0

37891

6. Perceel Wieringermeer (Terrein Middenmeer)

€ 650.000,00

€ 0

145865

7. Compensatiegronden Wieringermeer

€ 0,00

0

8. Bergweg 30, Bloemendaal

€ 225.807,00

€ 0

0

9. Perceel Hoofdweg 511

€ 380.000,00

€ 0

48000

10. Gronden in Wieringerrandmeer (aangekocht bij kavelruil)

€ 1.905.265,37

€ 0

249275

11. Percelen Kassengebied Rozenburg

€ 9.362.512,00

€ 0

134789

Totalen

€ 65.791.340,60

€ 0

3122065

Overige materiële vaste activa

12. Percelen Wieringen (aangekocht t.b.v. Wieringer-randmeer)

€ 15.892.639,96

€ 0

3876909

13. Percelen PASO

€ 18.125.114,46

€ 0

3643800

14. Percelen BBL

€ 10.650.475,97

€ 0

13114512

15. Percelen Beheergrondbank Laagholland

€ 1.553.607,40

€ 0

1504625

Totalen

€ 46.221.837,79

€ 0

22139846