5.3.4.1 Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen (art. 34, 35 en 52)

Omschrijving van de investeringen

Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2016

Vermeerderingen in 2017

Verminderingen in 2017

Bijdragen van derden

Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2017 (kolom 2+3-4)

Afschrijvingen t/m 2016

Afschrijving 2017

Boekwaarde per 1-1-2017

Boekwaarde per 31-12-2017

Gemiddelde boekwaarde 2017

Vermeerderingen 2018

Verminderingen 2018

Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2018 (kolom 6+12-13)

Percentage van afschrijving

Afschrijvingen t/m 2017

Afschrijving 2018

Afschrijvingen t/m 2018 (kol 16+17)

Boekwaarde per 1-1-2018 (kol 10)

Boekwaarde per 31-12-2018 (kol 19+12-13-17)

Gemiddelde boekwaarde (kol 19+20):2

Totaal van de kapitaallasten (kolom 17)

Toelichting productgroep/kostenplaats + rentepercentage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1.

IMMATERIËLE ACTIVA

a.

kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

1.

kosten verbonden aan het sluiten/aflossen van

geldleningen en het saldo van agio en disagio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal a.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b.

kosten van onderzoek en ontwikkeling

Subtotaal b.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal immateriële activa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

a.

Investeringen met een economisch nut

1.

Strategische grondaankopen

66.053.000

2.000.000

40.157.000

-

27.896.000

261.000

-

65.791.000

27.634.000

46.712.500

2.000.000

15.750.000

14.146.000

261.000

-

261.000

27.634.000

13.884.000

20.759.000

-

nummer 916 10, 916 99

2.

Gronden Wieringerrandmeer

20.984.000

-

6.000.000

-

14.984.000

5.092.000

-

15.893.000

9.893.000

12.893.000

-

6.000.000

8.984.000

5.092.000

-

5.092.000

9.893.000

3.893.000

6.893.000

-

nummer 916 10

3.

Grond archeologisch depot te Castricum

1.309.000

-

-

-

1.309.000

-

-

1.309.000

1.309.000

1.309.000

-

-

1.309.000

-

-

-

1.309.000

1.309.000

1.309.000

-

nummer 838 02

5.

PASO-gronden

18.125.000

-

-

-

18.125.000

-

-

18.125.000

18.125.000

18.125.000

-

-

18.125.000

-

-

-

18.125.000

18.125.000

18.125.000

-

nummer 916 10

6.

Krediet Beheergrondbank Laag-Holland

1.554.000

-

297.000

-

1.257.000

-

1.554.000

1.257.000

1.405.500

-

-

1.257.000

-

-

-

1.257.000

1.257.000

1.257.000

-

nummer 916 10

7.

BBL Gronden

10.650.000

-

-

-

10.650.000

-

10.650.000

10.650.000

10.650.000

-

-

10.650.000

10.650.000

10.650.000

10.650.000

Subtotaal gronden en terreinen

118.675.000

2.000.000

46.454.000

-

74.221.000

5.353.000

-

113.322.000

68.868.000

91.095.000

2.000.000

21.750.000

54.471.000

-

5.353.000

-

5.353.000

68.868.000

49.118.000

58.993.000

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal woonruimten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Houtpleincomplex te Haarlem:

-

*Ondergrond kantorencomplex en winkelruimten

28.815.000

-

-

-

28.815.000

21.115.000

7.700.000

7.700.000

7.700.000

-

-

28.815.000

21.115.000

21.115.000

7.700.000

7.700.000

7.700.000

-

app.kosten

9.

Een Nieuw Huis:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a. Renovatie Houtplein

39.436.000

-

-

-

39.436.000

3.286.000

1.643.000

36.150.000

34.507.000

35.328.500

-

-

39.436.000

4,00

4.929.000

1.643.000

6.572.000

34.507.000

32.864.000

33.685.500

1.643.000

app.kosten

b. Nieuwbouw Dreef

13.379.000

-

-

-

13.379.000

557.000

557.000

12.822.000

12.265.000

12.543.500

-

-

13.379.000

4,00

1.114.000

557.000

1.671.000

12.265.000

11.708.000

11.986.500

557.000

app.kosten

c. Parkeergarage Dreef

9.762.000

-

-

-

9.762.000

407.000

407.000

9.355.000

8.948.000

9.151.500

-

-

9.762.000

4,00

814.000

407.000

1.221.000

8.948.000

8.541.000

8.744.500

407.000

nummer 172 12

10.

Krediet renovatie Paviljoen Welgelegen

16.627.000

-

-

-

16.627.000

12.932.000

1.847.000

3.695.000

1.848.000

2.771.500

-

-

16.627.000

10,00

14.779.000

1.848.000

16.627.000

1.848.000

-

924.000

1.848.000

apparaatskosten

11.

Bouw en inrichting archeologisch depot te Castricum

10.875.000

-

-

-

10.875.000

-

279.000

10.875.000

10.596.000

10.735.500

-

-

10.875.000

2,50

279.000

279.000

558.000

10.596.000

10.317.000

10.456.500

279.000

nummer 838 11

12.

Steunpunten voor dagelijks beheer

113.000

1.235.000

-

-

1.348.000

-

-

113.000

1.348.000

730.500

5.067.000

-

6.415.000

10,00

-

69.000

69.000

1.348.000

6.346.000

3.847.000

69.000

Subtotaal bedrijfsgebouwen

119.007.000

1.235.000

-

-

120.242.000

38.297.000

4.733.000

80.710.000

77.212.000

78.961.000

5.067.000

-

125.309.000

43.030.000

4.803.000

47.833.000

77.212.000

77.476.000

77.344.000

4.803.000

Subtotaal machines, apparaten, installaties en overige

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal a. investeringen met een economisch nut

237.682.000

3.235.000

46.454.000

194.463.000

43.650.000

4.733.000

194.032.000

146.080.000

170.056.000

7.067.000

21.750.000,00

179.780.000

48.383.000

4.803.000

53.186.000

146.080.000

126.594.000

136.337.000

4.803.000

b.

Investeringen in openbare ruimte met een

maatschappelijk nut

(Grond-, weg- en waterbouwkundige werken)

1.

Provinciale wegen

1.077.059.000

109.767.000

36.323.000

-

1.150.503.000

958.337.000

7.514.000

174.266.539

240.196.539

207.231.539

174.285.000

47.937.000

1.276.851.000

4

965.851.000

10.451.000

976.302.000

240.196.539

356.093.539

298.145.039

10.451.000

nummer 308 01

2.

Investeringen Groen

-

4.473.000

-

-

4.473.000

-

-

-

4.473.000

2.236.500

456.000

-

4.929.000

4

-

179.000

179.000

4.473.000

4.750.000

4.611.500

179.000

nummer 606 07

3.

Investeringen Openbaar Vervoer

-

20.260.000

-

-

20.260.000

-

-

-

20.260.000

10.130.000

29.242.000

-

49.502.000

4

-

810.000

810.000

20.260.000

48.692.000

34.476.000

810.000

nummer 343 14

-

-

-

4.

Vervangingsinvesteringen wegen

69.946.000

6.181.000

-

-

76.127.000

8.293.000

2.900.000

64.202.756

67.483.756

65.843.256

17.852.000

-

93.979.000

4

11.193.000

3.147.000

14.340.000

67.483.756

82.188.756

74.836.000

3.147.000

nummer 311 20

5.

Vervangingsinvesteringen vaarwegen

34.371.000

18.135.000

-

-

52.506.000

2.907.000

1.425.000

32.748.899

49.458.899

41.103.899

40.925.000

-

93.431.000

4

4.332.000

2.577.000

6.909.000

49.458.899

87.806.899

68.633.000

2.577.000

nummer 338 20

Subtotaal b. investeringen in openbare ruimte met

een maatschappelijk nut

1.181.376.000

158.816.000

36.323.000

-

1.303.869.000

969.537.000

11.839.000

271.218.194

381.872.194

326.545.194

262.760.000

47.937.000

1.518.692.000

-

981.376.000

17.164.000

998.540.000

381.872.194

579.531.194

480.701.539

17.164.000

Totaal materiële vaste activa

1.419.058.000

162.051.000

82.777.000

1.498.332.000

1.013.187.000

16.572.000

465.250.194

527.952.194

496.601.194

269.827.000

69.687.000,00

1.698.472.000

1.029.759.000

21.967.000

1.051.726.000

527.952.194

706.125.194

617.038.539

21.967.000

TOTAAL GEACTIVEERDE INVESTERINGEN

1.419.058.000

162.051.000

82.777.000

1.498.332.000

1.013.187.000

16.572.000

465.250.194

527.952.194

496.601.194

269.827.000

69.687.000,00

1.698.472.000

1.029.759.000

21.967.000

1.051.726.000

527.952.194

706.125.194

617.038.539

21.967.000