5.3.4.2 Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen aan activa in eigendom van derden (art. 36)

Omschrijving van de investeringen

Oorspronkelijk

Vermeer-

Verminde-

Oorspronkelijk

Vermeerderingen

Verminderingen

Oorspronkelijk

Percentage

Afschrijvingen

Afschrijving

Afschrijvingen

Boekwaarde

Boekwaarde

Gemiddelde

Totaal van de

Toelichting

bedrag van de

deringen

ringen

bedrag van de

2018

2018

bedrag van de

van afschrij-

2017

2018

t/m 2018

per

per

boekwaarde

kapitaallasten

deelnemingen

in 2017

in 2017

deelnemingen

deelnemingen

ving

1-1-2018

31-12-2018

productgroep/kostenplaats + rentepercentage

etc.

ultimo 2017

ultimo 2018

t/m 2016

(kolom 2+3-4)

(kolom 5+6-7)

(kol 5-10)

(kol 5-10)

(kol 13+6-7-11)

(kol 13+14):2

(kolom 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen

FINANCIELE VASTE ACTIVA

naar de paragraaf verbonden partijen

a.

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:

1.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

1.525.875

1.525.875

-

-

1.525.875

-

-

-

-

1.525.875

1.525.875

1.525.875

-

betreft 610.350 aandelen à € 2,50

2.

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

11.845

11.845

-

-

11.845

-

-

-

-

11.845

11.845

11.845

-

betreft 43 aand.à € 115 en 60 aand.à € 460 waarop

-

-

-

-

-

25% is gestort

3.

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

6.806.703

6.806.703

-

-

6.806.703

-

-

-

-

6.806.703

6.806.703

6.806.703

-

-

-

-

-

-

4.

Alliander N.V.

62.643.935

62.643.935

-

-

62.643.935

-

-

-

-

62.643.935

62.643.935

62.643.935

-

betreft de aandelen in het netwerkbedrijf dat is afgesplitst

-

-

-

-

-

per 1-7-2009 bij de overname van NUON N.V.

5.

N.V. Afvalzorg Holding

12.600.000

12.600.000

-

-

12.600.000

-

-

-

-

12.600.000

12.600.000

12.600.000

-

-

-

-

-

-

6.

Schiphol Area Development Company N.V.

3.083.773

3.083.773

3.083.773

-

-

-

-

3.083.773

3.083.773

3.083.773

-

nummer 714 02

idem, uitbreiding aandelenkapitaal

21.794.379

21.794.379

21.794.379

-

-

-

-

21.794.379

21.794.379

21.794.379

-

nummer 714 02

-

-

-

-

-

7.

Zeehaven IJmuiden N.V.

408.402

408.402

408.402

-

-

-

-

408.402

408.402

408.402

-

nummer 714 01

-

-

-

-

-

8.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON N.V.)

2.317.646

2.317.646

2.317.646

-

-

-

-

2.317.646

2.317.646

2.317.646

-

-

-

-

-

-

9.

Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH)

370.000

370.000

370.000

-

-

-

-

370.000

370.000

370.000

-

nummer 616 80

-

-

-

-

-

10.

PolanenPark B.V.

7.200

7.200

7.200

-

-

-

-

7.200

7.200

7.200

-

-

-

-

-

-

11.

PolanenPark C.V.

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

7.200

-

-

-

-

-

12.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

26.460

26.460

26.460

-

-

-

-

26.460

26.460

26.460

-

-

-

-

-

-

13.

Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie B.V. (ODENH)

18.000

18.000

18.000

-

-

-

-

18.000

18.000

18.000

-

-

-

-

-

-

14.

Zeestad Beheer B.V.

9.000

9.000

9.000

-

-

-

-

9.000

9.000

9.000

-

nummer 710 09

-

-

-

-

-

15.

Kapitaaldeelname Life Science Fonds Amsterdam

1.671.892

201.127

1.873.019

126.981

2.000.000

-

-

-

-

1.873.019

2.000.000

1.936.509

-

nummer 7710 09

-

-

-

-

-

16.

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV.

5.774.361

15.731.670

21.506.031

6.950.000

28.456.031

-

-

-

-

21.506.031

28.456.031

24.981.031

-

nummer 7533 09

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:

119.076.671

15.932.797

-

135.009.468

7.076.981

-

142.086.449

-

-

-

-

135.009.468

142.086.449

138.547.958

-

TOTAAL GEACTIVEERDE INVEST. FINANCIELE ACTIVA

119.076.671

15.932.797

-

135.009.468

7.076.981

-

142.086.449

-

-

-

-

135.009.468

142.086.449

138.547.958

-

-