(bedragen × € 1.000)

BereikbaarheidRekening 2016Begroot 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020Begroot 2021
Lasten273.719212.605195.377183.673186.957187.321
Baten-98.875-67.656-10.640-4.927-4.696-4.880
Saldo van baten en lasten174.845144.949184.737178.746182.261182.441
Storting reserves136.787246.913100.95497.89787.72482.363
Onttrekking reserves-56.025-85.261-81.342-78.663-74.000-74.640
Resultaat255.607306.601204.349197.981195.984190.163