(bedragen × € 1.000)

RuimteRekening 2016Begroot 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020Begroot 2021
Lasten21.80763.33452.44445.08731.70624.522
Baten-17.442-38.282-13.414-14.991-14.991-14.391
Saldo van baten en lasten4.36425.05239.03030.09616.71510.131
Storting reserves8.3169.9686.7159.4306000
Onttrekking reserves-10.721-8.965-16.626-13.625-8.735-1.450
Resultaat1.95926.05529.11925.9018.5808.681