(bedragen × € 1.000)

WaterRekening 2016Begroot 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020Begroot 2021
Lasten13.06513.4725.4975.2955.1785.164
Baten-1.034-1.945-835-835-835-835
Saldo van baten en lasten12.03111.5274.6624.4604.3434.329
Storting reserves11.0655.4314.7225.30100
Onttrekking reserves-162-2.225-197000
Resultaat22.93514.7339.1879.7614.3434.329