(bedragen × € 1.000)

FinanciënRekening 2016Begroot 2017Begroot 2018Begroot 2019Begroot 2020Begroot 2021
Lasten29.78245.17266.40368.66271.02174.441
Baten-448.554-415.833-396.306-401.410-403.929-404.669
Saldo van baten en lasten-418.772-370.661-329.903-332.748-332.908-330.228
Storting reserves37.81155.1617.79514.41610.5007.102
Onttrekking reserves-60.919-223.257-48.319-45.567-12.730-12.216
Resultaat-441.880-538.757-370.427-363.898-335.139-335.342