In het overzicht van incidentele baten en lasten dient op grond van de wijzigingen in het BBV met ingang van de begroting 2015 een aantal extra gegevens te worden opgenomen. De incidentele baten en lasten moeten per programma worden weergegeven. Ook wordt een overzicht gevraagd van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en dienen deze meerjarig worden opgenomen in het overzicht.

Sluitende begroting

Uit de regel "Eindtotaal" in onderstaande tabellen per jaar blijkt dat de begroting in 2018 nagenoeg in evenwicht is en in 2019 en verder sprake is van een voordelig saldo. De lasten en de toevoegingen aan de reserves is gelijk of lager dan de baten en de onttrekkingen aan de reserves. Daarmee is er sprake van een sluitende begroting.

Structureel evenwicht

Om vast te kunnen stellen of er ook sprake is van een structureel evenwicht, zijn er tevens limitatieve overzichten opgenomen van de incidentele lasten, de incidentele baten, de structurele onttrekkingen aan de reserves en de structurele stortingen in de reserves.
Uit onderstaande tabel blijkt dat de begroting 2018 structureel evenwicht kent, de structurele baten zijn hoger dan de structurele lasten. Dit geldt ook voor de jaren 2019 tot en met 2021.

Bedragen x 1.000 euro

2018

Programma

Incidenteel

Structureel

Eindtotaal

Totaal Exploitatie

161.249

-127.775

33.475

Baten

-100

-425.856

-425.956

1

Openbaar bestuur

-50

-43

-93

2

Bereikbaarheid

0

-10.640

-10.640

3

Water

0

-835

-835

4

Milieu

0

-2.980

-2.980

5

Ruimte

0

-13.414

-13.414

6

Groen

-50

-1.608

-1.658

7

Cultuur en Welzijn

0

-30

-30

8

Financiën

0

-396.306

-396.306

Lasten

161.349

298.081

459.431

1

Openbaar bestuur

226

23.633

23.859

2

Bereikbaarheid

85.343

110.034

195.377

3

Water

197

5.300

5.497

4

Milieu

1.159

23.488

24.647

5

Ruimte

32.048

20.396

52.444

6

Groen

32.058

41.358

73.415

7

Cultuur en Welzijn

10.319

7.469

17.788

8

Financiën

-1

66.404

66.403

Totaal Reserves

-120.235

86.808

-33.427

Baten

-168.157

-7.417

-175.574

1

Openbaar bestuur

-183

0

-183

2

Bereikbaarheid

-78.150

-3.192

-81.342

3

Water

-197

0

-197

5

Ruimte

-16.626

0

-16.626

6

Groen

-28.729

-179

-28.908

8

Financiën

-44.273

-4.046

-48.319

Lasten

47.922

94.225

142.148

1

Openbaar bestuur

3.000

0

3.000

2

Bereikbaarheid

31.903

69.050

100.954

3

Water

4.722

0

4.722

4

Milieu

0

0

0

5

Ruimte

6.715

0

6.715

6

Groen

961

18.002

18.963

8

Financiën

622

7.174

7.795

Eindtotaal

41.015

-40.967

48

Bedragen x 1.000 euro

2019

Programma

Incidenteel

Structureel

Eindtotaal

Totaal Exploitatie

164.104

-135.952

28.153

Baten

-475

-432.134

-432.609

1

Openbaar bestuur

-50

-43

-93

2

Bereikbaarheid

0

-4.927

-4.927

3

Water

0

-835

-835

4

Milieu

0

-2.980

-2.980

5

Ruimte

0

-14.991

-14.991

6

Groen

-425

-6.918

-7.343

7

Cultuur en Welzijn

0

-30

-30

8

Financiën

0

-401.410

-401.410

Lasten

164.579

296.182

460.762

1

Openbaar bestuur

311

22.219

22.530

2

Bereikbaarheid

81.112

102.561

183.673

3

Water

0

5.295

5.295

4

Milieu

1.034

22.691

23.725

5

Ruimte

24.744

20.343

45.087

6

Groen

51.875

46.907

98.783

7

Cultuur en Welzijn

5.505

7.503

13.008

8

Financiën

-2

68.664

68.662

Totaal Reserves

-130.505

101.925

-28.580

Baten

-178.229

-9.684

-187.913

1

Openbaar bestuur

-183

0

-183

2

Bereikbaarheid

-71.443

-7.220

-78.663

3

Water

0

0

0

5

Ruimte

-13.625

0

-13.625

6

Groen

-49.679

-197

-49.876

8

Financiën

-43.300

-2.267

-45.567

Lasten

47.724

111.609

159.333

1

Openbaar bestuur

0

0

0

2

Bereikbaarheid

25.378

72.519

97.897

3

Water

5.301

0

5.301

4

Milieu

0

0

0

5

Ruimte

9.430

0

9.430

6

Groen

951

31.337

32.288

8

Financiën

6.664

7.753

14.416

Eindtotaal

33.599

-34.027

-428

Bedragen x 1.000 euro

2020

Programma

Incidenteel

Structureel

Eindtotaal

Totaal Exploitatie

108.628

-120.476

-11.848

Baten

-50

-428.698

-428.748

1

Openbaar bestuur

-50

-43

-93

2

Bereikbaarheid

0

-4.696

-4.696

3

Water

0

-835

-835

4

Milieu

0

-2.616

-2.616

5

Ruimte

0

-14.991

-14.991

6

Groen

0

-1.558

-1.558

7

Cultuur en Welzijn

0

-30

-30

8

Financiën

0

-403.929

-403.929

Lasten

108.678

308.222

416.900

1

Openbaar bestuur

186

21.259

21.445

2

Bereikbaarheid

65.480

121.477

186.957

3

Water

0

5.178

5.178

4

Milieu

504

21.286

21.790

5

Ruimte

12.734

18.972

31.706

6

Groen

24.267

41.821

66.088

7

Cultuur en Welzijn

5.505

7.211

12.716

8

Financiën

3

71.018

71.021

Totaal Reserves

-83.373

84.229

855

Baten

-108.331

-11.939

-120.270

1

Openbaar bestuur

-183

0

-183

2

Bereikbaarheid

-64.703

-9.297

-74.000

3

Water

0

0

0

5

Ruimte

-8.735

0

-8.735

6

Groen

-24.247

-375

-24.622

8

Financiën

-10.463

-2.267

-12.730

Lasten

24.958

96.168

121.125

1

Openbaar bestuur

0

0

0

2

Bereikbaarheid

20.960

66.764

87.724

3

Water

0

0

0

4

Milieu

0

0

0

5

Ruimte

600

0

600

6

Groen

0

22.302

22.302

8

Financiën

3.398

7.102

10.500

Eindtotaal

25.255

-36.247

-10.992

Bedragen x 1.000 euro

2021

Programma

Incidenteel

Structureel

Eindtotaal

Totaal Exploitatie

97.853

-119.000

-21.147

Baten

-50

-427.845

-427.895

1

Openbaar bestuur

-50

-43

-93

2

Bereikbaarheid

0

-4.880

-4.880

3

Water

0

-835

-835

4

Milieu

0

-2.439

-2.439

5

Ruimte

0

-14.391

-14.391

6

Groen

0

-558

-558

7

Cultuur en Welzijn

0

-30

-30

8

Financiën

0

-404.669

-404.669

Lasten

97.903

308.845

406.748

1

Openbaar bestuur

3

21.222

21.225

2

Bereikbaarheid

64.693

122.628

187.321

3

Water

0

5.164

5.164

4

Milieu

339

18.445

18.784

5

Ruimte

5.614

18.908

24.522

6

Groen

21.749

41.085

62.834

7

Cultuur en Welzijn

5.505

6.952

12.457

8

Financiën

0

74.441

74.441

Totaal Reserves

-81.191

80.303

-888

Baten

-97.751

-12.822

-110.573

1

Openbaar bestuur

0

0

0

2

Bereikbaarheid

-64.603

-10.037

-74.640

3

Water

0

0

0

5

Ruimte

-1.450

0

-1.450

6

Groen

-21.749

-518

-22.267

8

Financiën

-9.949

-2.267

-12.216

Lasten

16.560

93.125

109.685

1

Openbaar bestuur

0

0

0

2

Bereikbaarheid

16.560

65.803

82.363

3

Water

0

0

0

4

Milieu

0

0

0

5

Ruimte

0

0

0

6

Groen

0

20.220

20.220

8

Financiën

0

7.102

7.102

Eindtotaal

16.662

-38.697

-22.036