Structurele stortingen in reserves

Structurele stortingen in reserves (x 1.000 euro)

OD

Onderwerp

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

2.2.1

Resv. Infrastructuur

19.742

22.211

16.455

15.803

2.3.2

Resv. Openbaar Vervoer projecten

49.308

50.308

50.309

50.000

6.1.1

Resv. Groen

18.002

31.337

22.302

20.220

8.1.2

Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds

5.779

6.358

5.707

5.707

8.1.2

Resv.Vervanging ICT-apparatuur

887

887

887

887

8.1.2

Resv. Bedrijfsvoering

508

508

508

508

Eindtotaal

94.225

111.609

96.168

93.125

Structurele onttrekkingen aan de reserves

Structurele onttrekkingen aan de reserves (x 1.000 euro)

OD

Onderwerp

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

2.1.4

Resv. Kapitaallasten Vaarwegen

-778

-789

-981

-1.085

2.2.1

Resv. dekking kap.lst. wegeninvesteringe

-1.604

-4.451

-5.124

-5.124

2.3.2

Resv. Kapitaallasten OV

-810

-1.980

-3.192

-3.828

6.1.1

Resv. Kapitaallasten Groen

-179

-197

-375

-518

8.1.2

Resv. huisvesting

-782

-782

-782

-782

8.1.2

Resv.Vervanging ICT-apparatuur

-964

-485

-485

-485

8.1.2

Resv. Bedrijfsvoering

-1.300

-500

-500

-500

8.1.2

Resv. GO-gelden

-1.000

-500

-500

-500

Eindtotaal

-7.417

-9.684

-11.939

-12.822